Tuotteet

Dr. de Fence on psykoedukatiivinen ongelmanratkaisupeli, joka vahvistaa pelaajan itsetuntemusta ja opettaa psykologisista defenssimekanismeista, eli itsesäätelymekanismeista. Pelaaja asettuu pelissä terapeutin rooliin, jossa hän pääsee tutkimaan asiakkaidensa elämäntilanteita ja käyttäytymistä. Peli on tarkoitettu kaikille henkilökohtaisesta kehityksestään kiinnostuneille, mutta sitä voidaan käyttää myös terapian tukena.

Nabe on mobiilisovellus kestävän elämäntyylin helpottamiseen. Naben avulla kuluttajat voivat etsiä ja vertailla tuotteita, jakaa informaatiota ja seurata omia kulutustottumuksiaan, kun taas eettisiä ja ekologisia tuotteita tarjoavat yritykset  voivat puolestaan jakaa tietoa tuotemerkeistään, materiaaleistaan ja tuotantoprosesseistaan.